fbpx

TEHSi - izdelki za podjetje in dom

Pogoji poslovanja

1. SPLOŠNO

S spletnim mestom/trgovino www.tehsi.si (v nadaljevanju spletna trgovina) upravlja podjetje TEHSi, posredništvo, Zoran Žabkar, s.p. (v nadaljevanju TEHSi ali prodajalec), Glavarjeva ulica 7, 8210 Trebnje, Slovenija, matična številka: 8443050000, ID za DDV: SI84597623.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine ter urejajo pogodbeni odnos med prodajalcem in kupcem.

Kupce zavezujejo splošni pogoji poslovanja spletne trgovine, ki so veljavni v trenutku oddaje naročila preko spletne trgovine. Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in zasebnost na spetni strani ter z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi ter se strinja, da jih sprejema v celoti.

Kupec soglaša, da so z nakupom preko spletne trgovine in sprejetjem teh splošnih pogojev v celoti izključeni vsi splošni pogoji kupca, vključno s tistimi, ki urejajo vsebino, ki je predmet teh splošnih pogojev.

2. KUPCI

Kupec lahko do spletne trgovine dostopa in opravlja nakupe brez ali preko registriranega uporabniškega računa, če le-tega spletna trgovina omogoča.

Kupec je sam odgovoren za dostop do svojega uporabniškega računa in tudi sam poskrbi za varovanje uporabniških podatkov in gesel. Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za škodo nastalo zaradi netočnih oz. neresničnih podatkov. Spreminjanje podatkov kupca po oddaji naročila ni mogoče.

3. TERITORIALNA OMEJITEV PRI UPORABI SPLETNE TRGOVINE

Teh omejitev ni, razen, če jih ima posamezni proizvajalec, katerega zastopamo.

4. ​ OPIS IN SLIKE ARTIKLOV

Slike artiklov in opisi so informativne narave. Čeprav se podjetje TEHSi trudi imeti čim bolj točne podatke o izdelkih, lahko dejansko prejeti artikli deloma odstopajo od slike in opisa artikla v spletni trgovini. Za podrobnejše informacije se kupci lahko kadarkoli obrnejo na prodajalca.

5. CENE ARTIKLOV

Cene artiklov v spletni trgovini veljajo za kupce spletne trgovine.

Vse cene so prikazane brez in z DDV in so maloprodajne. V primeru naročila večje vrednosti, se te lahko spremenijo.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Kljub izdatnim naporom prodajalca, da bi zagotavljal ažurne in točne podatke, prodajalec ne izključuje možnosti, da lahko pri vnosu cene posameznih artiklov v spletno trgovino pride do pomote. V primeru naročila artiklov, pri katerih je prišlo do pomote pri vnosu cen oz. se je cena le-teh med obdelavo naročila spremenila, bo prodajalec kupcu brez kakršnih koli dodatnih obveznosti omogočil spremembo oz. odstop od naročila v delu glede tovrstnih artiklov.

V cenah niso vračunani stroški dostave, ki jih je kupec, če ni drugače označeno, dolžan poravnati poleg nakupa artiklov.

Popusti, ki jih prodajalec priznava – vrednosti brez DDV:

3%  pri nakupu vrednosti (vključno) 501€ – 800€,

5%  pri nakupu vrednosti (vključno) 801€ – 1.300€,

8%  pri nakupu vrednosti (vključno) 1.301€ – 4.000€ in

10%  pri nakupu vrednosti (vključno) 4.001€ – neomejeno,

6. POSTOPEK NAROČANJA

Kupec lahko artikle išče z uporabo menijev. Pred izbiro posameznega artikla kupec vnese oz. določi njegovo količino. Ko sprejme odločitev o nakupu, kupec klikne gumb »V KOŠARICO«, s čimer se artikel doda v nakupovalno košarico spletne trgovine. Ko je naročilo pripravljeno za oddajo, kupec klikne gumb “MOJA KOŠARICA” ali “NA BLAGAJNO”. V Moji košarici kupec lahko še popravi naročilo, doda kupon, določi / spremeni naslov za dostavo in vidi povzetek naročila. Nakup se nadaljuje s pritiskom na gumb “NA BLAGAJNO”, kjer so prikazani podatki o kupcu in prodajalcu ter način plačila. Obkljukati je potrebno, da ste prebrali pogoje poslovanja. Nakup se potrdi z gumbom “KUPITE SEDAJ”. Kupec prejme na navedeni elektronski naslov povzetek naročila.

Odstop od naročila po potrditvi naročila s plačilom oz predplačilom ni več možen. V primeru odstopa od naročila je kupec dolžan kriti vse stroške, ki so zaradi potrjenega naročila nastali.

7. DOSTAVA

Prodajalec oz. dobavitelj po prejemu bančnega nakazila naročene artikle v najkrajšem možnem roku pripravi in odpošlje.

Prodajalec oz. dobavitelj bo dostavo pošiljk izvedel s pomočjo pogodbenih partnerjev, ki jih izbere prodajalec oz. dobavitelj sam.

Pri dobavi artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi, je prodajalec vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko posamezen dobavitelj dostavi artikel prodajalcu oz. kupcu. Okvirni dostavni roki so navedeni pri opisu posameznih podjetij na strani “Zastopstva“, lahko pa ti, zaradi razlogov kot npr. prevelik obseg naročil pri dobavitelju, letni dopusti, zamude pri dobavi vgradnih delov itd., odstopajo od predvidenih rokov.

Dostava nad 100€ brez DDV je brezplačna.

8. VRAČILO ARTIKLOV

Kupec ima dolžnost poškodovano pošiljko (vidne poškodbe) takoj ob prejemu zavrniti in mora o tem še isti delovni dan pisno obvestiti prodajalca. Poškodbe mora kupec tudi foto dokumentirati.

Reklamacije v zvezi s skritimi poškodbami pošiljk prodajalec upošteva v roku 8 dni po prevzemu pošiljke in le ob predložitvi originalne in popolnoma nepoškodovane embalaže. V primeru vidnih poškodb na embalaži dobavljenih artiklov ima kupec pravico odpreti pošiljko z namenom preverjanja skritih poškodb artiklov. Kasnejše reklamiranje artiklov ni možno.

Kupec je dolžan količinski in kakovostni pregled artiklov opraviti nemudoma ob njihovem prevzemu. S podpisom dobavnice s strani kupca se šteje, da so artikli količinsko prevzeti in nimajo vidnih poškodb. S prevzemom artiklov s strani kupca je prodajalec prost nevarnosti naključnega uničenja ali poškodovanja artiklov.

Vračilo naročenega blaga je možno v roku 14-ih dneh po prejemu. Blago mora biti v nepoškodovani originalni embalaži, nepoškodovano in nerabljeno, priložen pa mora biti originalni račun. Stroške vračila krije kupec.

Razen če ni posebej drugače izrecno pisno dogovorjeno med prodajalcem in kupcem, so artikli do njihovega celotnega plačila last prodajalca.

Pri uveljavljanju reklamacij je kupec dolžan posredovati prodajalcu vse podatke o reklamiranem artiklu z natančnim opisom napake in dokumentom, ki dokazuje istovetnost artikla (račun). Prodajalec pripravi reklamacijski zapisnik in ga posreduje kupcu ter v primeru utemeljenega zahtevka organizira vračilo artikla preko dostavne službe na stroške prodajalca.

Prodajalec ne sprejema vračil artiklov brez predhodne odobritve po postopku iz tega člena. V primeru nedogovorjenega vračila ali zahtevka, ki ne upošteva postopek iz tega člena, kupec krije vse stroške prevoza in vračila artiklov, kot tudi stroške obdelave njegovega neutemeljenega zahtevka.

Vsako vračilo mora tudi odobriti proizvajalec oz. dobavitelj.

9. GARANCIJA

Čas garancije je odvisen od posamenega dobavitelja. Ta je predstavljen pri opisu zastopanih podjetij na strani “Zastopstva“.

10. PLAČILO

V primeru povpraševanja bo prodajalec povpraševanje pregledal, preveril dobavljivost naročenih artiklov in pridobil cene za dostavo. Prodajalec lahko z namenom preverjanja podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave artiklov kupca kontaktira preko kontaktnih podatkov (elektronske pošte ali telefonske številke), ki jih je kupec vnesel v postopku registracije oz. naročila. Po tem prodajalec pošlje kupcu predračun oz. ponudbo. Izdelki bodo naročeni pri proizvajalcu oz. dobavitelju potem, ko kupec ponudbo pisno potrdi in kupnino nakaže na račun prodajalca. Po dogovoru se lahko kupnino poravna tudi z zamikom, obroki …

V primeru neposrednega naročila v spletni trgovini mora kupec kupnino poravnati takoj. Izdelki bodo pri dobavitelju / proizvajalcu naročeni v čim krajšem možnem času.

Pri dobavi artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi, je prodajalec vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko posamezen dobavitelj dostavi artikel prodajalcu. Če dobavitelj prodajalcu ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka dveh tednov od dneva oddaje naročila kupca, lahko prodajalec naročilo kupca zavrne v delu, glede katerega prodajalec ni pravočasno pridobil potrditve dobavitelja. Kupec bo v tem primeru o tem obveščen. Podjetje TEHSi ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nezmožnosti dobave artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi oz. njihove dobave zaradi daljših dobavnih rokov dobaviteljev ne more zagotoviti.

Naročeno blago se plača na predpisani način (neposredno bančno nakazilo ali FLIK). Račun se kupcu pošlje v elektronski obliki na naslov, ki ga je ta navedel ob naročilu po opravljeni dostavi.

S sprejemom kupčevega nakazila se šteje, da je, med prodajalcem in kupcem sklenjena prodajna pogodba. S trenutkom sklenitve prodajne pogodbe so vse cene in drugi pogoji fiksni in, če ni v teh splošnih pogojih poslovanja izrecno navedeno drugače, zavezujejo tako prodajalca kot kupca v celoti.

Kupec je dolžan pred oddajo naročila preveriti pravilnost svojih podatkov in naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti podatkov na izdanih računih prodajalec ne bo upošteval.

11. VARNOST NAKUPA

Prodajalec za prenose vseh podatkov kupca uporablja tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij, poslanih z naročili kupca (vključno z, vendar ne omejeno na, osebne podatke, podatke o kupcu, podatke o plačilnih transakcijah ipd.). V primeru neizpolnitve obveznih vnosnih polj sistem samodejno zazna napako in opozori kupca pred oddajo naročila.

12. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Glej stran Zasebnost.

13. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletnih trgovini. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da prodajalec ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V takem primeru, bo prodajalec kupca pisno obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

​14. KONČNE DOLOČBE

​Za vsa razmerja med prodajalcem in kupcem se uporablja slovensko pravo. Prodajalec in kupec bosta vse morebitne spore skušala rešiti sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o njunem sporu odločilo pristojno sodišče.

Prodajalec si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje poslovanja spletne trgovine. O vsaki spremembi splošnih pogojev, bo prodajalec na primeren način obvestil kupce, pri čemer se za primeren način šteje objava splošnih pogojev na straneh spletne trgovine. Šteje se, da se kupec strinja s spremembo splošnih pogojev, če še naprej uporablja spletno trgovino.

 

0
    0
    Vaše košarica
    Your cart is empty